FAQ

1. Jak mám vložit karty do pouzdra na karty CLICK & SLIDE?

Do hliníkového pouzdra na karty vkládejte maximálně 5 plastových karet (poznámka: max. čtyři reliéfní a jednu hladkou kartu, pokud již používáte EKO karty, pak je jich potřeba více než 5), všechny dohromady - nikoliv odděleně. Tlačte na karty, dokud s klapnutím nezapadnou na místo. Jakmile karty zapadnou na místo, uslyšíte klapnutí. Netlačte karty dovnitř příliš silně nebo pokud zaznamenáte odpor. Do kapsy CLICK & SLIDE musíte vložit minimálně tři karty společně. Pouzdro na karty CLICK & SLIDE není určeno na kovové karty.

2. Kolik karet potřebuji, aby pouzdro na karty CLICK & SLIDE fungovalo správně?

Pouzdro na karty CLICK & SLIDE funguje nejlépe a nejúčinněji se 4 až 5 kartami (poznámka: max. čtyři reliéfní a jedna hladká karta, pokud již používáte EKO karty, pak je jich potřeba více než 5). Pokud místo kombinace karet použijete 5 reliéfních karet, karty se mohou zaseknout v hliníkovém pouzdře a nepůjdou vyjmout. Pokud se vám karty zaseknou uvnitř, přejděte k bodu 5, kde naleznete návod jak postupovat. Pokud používáte pouze EKO karty, je nutno použít více než 5 a pouzdro jimi zcela zaplnit, jinak mohou vypadnout.

Hliníkové pouzdro na karty CLICK & SLIDE není navrženo pro vkládání méně než 3 karet. Jednotlivé karty mohou vypadnout nebo vyskočit z důvodu funkce pružiny a odlišných rozměrů karet. Nevkládejte tedy karty jednotlivě, pouzdro není navrženo pro vkládání pouze jedné nebo dvou karet. Pouzdro na karty CLICK & SLIDE není určeno na kovové karty.

3. Jak mohu zabránit tomu, aby karty nevypadávaly z pouzdra na karty CLICK & SLIDE?

Poté, co karty zapadnou na místo, zatlačte tlačítko "One Touch" nahoru, aby se karty uzamkly. Když pouzdro otočíte otvorem dolů, karty by neměly vypadnout (video zobrazíte kliknutím na obrázek níže).

Třepání s pouzdrem otvorem dolů obecně nepředstavuje "běžné" používání kapsy. Na takovéto zacházení se nevztahuje záruka.

Karty ukládané do pouzdra CLICK & SLIDE musí splňovat normu ISO/IEC 7810 Standard ID-1. Norma ISO/IEC 7810 představuje mezinárodní normu, která definuje rozměry dokladů totožnosti. Naše hliníkové pouzdro tedy vychází z designu, který splňuje tyto mezinárodní normy a standardy. Pouzdro na karty CLICK & SLIDE není určeno na kovové karty.

Jestliže jednotlivé karty vypadávají a v hliníkovém pouzdře nedrží, pokud ho otočíte otvorem dolů, vaše karty již pravděpodobně nesplňují normy ISO/IEC 7810 Standard ID-1 z důvodu dlouhodobého užívání a znehodnocení. Doporučujeme výměnu poškozených karet za nové, které budou splňovat normy požadované pro ukládání do hliníkového pouzdra. Další informace týkající se normy ISO/IEC 7810 Standardu ID-1 naleznete v části 7.

3.1 Pryžová zarážka v pouzdru se může po častém používání opotřebit a je třeba ji vyměnit, aby byla zajištěna optimální funkčnost kapsy. To lze přirovnat k pneumatikám vašeho vozu, které je třeba po určité době vyměnit, protože dojde k opotřebení.

Výměna pryžové zarážky je jednoduchý proces. Pokyny naleznete zde na našich webových stránkách: https://truvirtu.com/en/faq-click-slide

4. Jak mám vyjmout karty z pouzdra na karty CLICK & SLIDE?

Uvolněte karty z hliníkového pouzdra zatlačením tlačítka "One Touch" palcem pravé ruky dolů. Karty se vysunou prakticky uspořádané, abyste kteroukoliv z nich mohli snadno vyjmout (video zobrazíte kliknutím na obrázek níže).

5. Co mám dělat, když se karty zaseknou a nelze je z hliníkového pouzdra na karty vyjmout?

5.1 Zatlačte na tlačítko "One Touch" směrem dolů, jako byste chtěli uvolnit karty z pouzdra, podržte tlačítko stisknuté a klepněte okrajem pouzdra o rovný a tvrdý povrch, například stůl. Po chvilce klepání o povrch se karty povysunou a lze je z pouzdra na karty vyjmout.

5.2 Karty lze z pouzdra na karty vyjmout také pomocí lepicí pásky. Prsty vytvořte štěrbinu mezi dvěma kartami a vložte do ní kus pásky. Zatlačte karty opět k sobě a nyní byste měli být schopni vytáhnout jednu z karet pomocí přilepené pásky. Zbývající karty pak lze vyjmout pomocí tlačítka "One Touch" na boku kapsy.

6. Správné vložení karet do pouzdra na karty CLICK & SLIDE

Vložte karty (poznámka: min. 3 karty, max. 5 karet, max. čtyři reliéfní karty, pokud EKO karty, pak jimi pouzdro zcela zaplnit) v přímém směru do horního otvoru pouzdra na karty CLICK & SLIDE a zasuňte je přímo dolů, dokud nezapadnou na místo. Po zapadnutí karet zatlačte tlačítko "One Touch" nahoru, abyste karty zajistili (video zobrazíte kliknutím na obrázek níže). Karty nesmí být poškozené (nesmí se od nich oddělovat fólie, nesmí být zlomené nebo ohnuté).

7. Karty vhodné do pouzdra na karty CLICK & SLIDE

Karty ukládané do pouzdra CLICK & SLIDE musí splňovat normu ISO/IEC 7810 Standard ID-1. Karty musí být vyrobeny z plastu. Norma ISO/IEC 7810 představuje mezinárodní normu, která definuje rozměry dokladů totožnosti. Naše hliníkové pouzdro tedy vychází z designu, který splňuje tyto mezinárodní normy a standardy. Pouzdro na karty CLICK & SLIDE není určeno na kovové karty.

  • Formát ID-1 je 85,60 mm × 53,98 mm
  • Tloušťka formátu ID-1 je definována jako 0,76 mm ± 0,08 mm
  • Do pouzdra lze vkládat bankovní karty, kreditní karty, debetní karty, řidičské průkazy a elektronický občanský průkaz
  • Zaoblené rohy s poloměrem 3,18 mm. (definováno normou ISO/IEC 7813)
  • Pouze plastové karty, nikoliv kovové karty

Jestliže jednotlivé karty vypadávají a v hliníkovém pouzdře nedrží, pokud ho otočíte otvorem dolů, vaše karty již pravděpodobně nesplňují normy ISO/IEC 7810 Standard ID-1 z důvodu dlouhodobého užívání a znehodnocení. Doporučujeme výměnu poškozených karet za nové, které budou splňovat normy požadované pro ukládání do hliníkového pouzdra.

8. Jak mám vložit karty do kožené obálky kapsy na karty CLICK & SLIDE?

Aby byla zajištěna optimální funkčnost uvnitř koženého krytu, vkládejte do dvou přihrádek krytu na karty maximálně tři karty. Do kožené obálky lze vkládat kovové karty.

9. Proč se karty po stisknutí tlačítka "One Touch" vysunou jen o několik milimetrů?

Na začátku užívání nového pouzdra může být odpor pryžové zarážky příliš velký, a proto se karty budou vysouvat jen o několik milimetrů.

Aby se zarážka přizpůsobila co nejrychleji, nechte karty v případě potřeby vysunout a trochu je povytáhněte. Poté karty asi třikrát stlačte doprava proti zarážce. Zarážka se sadě karet při běžném používání přizpůsobí.

10. Co mohu dělat, když se zdá, že se lepidlo odlepuje?

Kožená obálka kapsy je k hliníkovému pouzdru přilepena speciálním flexibilním lepidlem. To umožňuje určitou flexibilitu při úplném naplnění kapsy CLICK & SLIDE. Kapsa při viditelnosti lepidla tedy nemá žádnou závadu a je zcela funkční. Při běžném používání to nezpůsobí problém.

11. Kam mohu vložit karty "TAP & GO"?

Aby bylo možné číst karty "TAP & GO", musí být vloženy do středové přihrádky koženého krytu. Když kartu vložíte do vnějších přihrádek obálky, nelze zajistit její čitelnost, protože bude uložena příliš blízko hliníkového pouzdra, které díky ochraně RFID zamezí jejímu přečtení. Aby bylo možné použít funkci "TAP & GO", srovnejte přední stranu kapsy (na které je umístěno tlačítko) se čtečkou.

Nahlédněte také do části FAQ na stránce https://truvirtu.com/en/faq. Tam mimo jiné naleznete krátká videa s podrobnými ukázkami jak výrobek používat. V případě dalších otázek se vždy můžete obrátit přímo na výrobce prostřednictvím e-mailu: logistik@dolphin-innovations.de.


Vstupte